اسامی منتخبین مرحله شهرستان از مسابقات معارف و فرهنگی و هنری

اسامی منتخبین مرحله شهرستان از مسابقات معارف و فرهنگی و هنری

 

مسابقات قرآن

رشته حفظ

کلاس سوم=محمد امین سلیمانی-رتبه اول

کلاس چهارم=محمدحسین محبوبی-رتبه اول

کلاس پنجم=محمدجواد جمال-رتبه اول

رشته قرائت

کلاس سوم= مجید عسگری-رتبه دوم

کلاس چهارم=محمد ملکی-رتبه دوم

کلاس پنجم=عرفان محمد جواهری-رتبه دوم

احکام

کلاس سوم=بارمان بختیاری – رتبه اول

کلاس چهارم= سینا ظفره-رتبه اول

کلاس پنجم= مهدی صالح کندزی

اذان

کلاس سوم=سعید طاهری- رتبه اول

کلاس چهارم= موسی زاهدزاده-رتبه دوم

کلاس پنجم= علی اصغر امیرانی-رتبه دوم

سرود همگانی

کسب رتبه اول شهرستان

نقاشی

کلاس چهارم=مهدی آقایی-رتبه اول

کلاس پنجم=سیدمحسن واقفی-رتبه اول

قرآن فرزندان فرهنگی

کلاس پنجم=امید لقایی زاده-رتبه اول رشته قرائت

این وبلاگ درآدرس http://ehsane1.blogfa.com  به روز رسانی می گردد


/ 0 نظر / 30 بازدید